Live­stream

‘Mer­kel muss weg’- De­mo, Ham­burg, 26.03.2018

‘Kan­del ist über­all’, 24.03.2018

‘Mer­kel muss weg’- De­mo, Ham­burg, 19.03.2018

Re­de des Ex-Spie­gel-Re­dak­teurs Mat­thi­as Ma­tus­sek auf der ‘Mer­kel-muss-weg’- De­mo am 19.03.2018 in Ham­burg.

‘Kan­del ist über­all’, 03.03.2018

https://​www​.you​tube​.com/​w​a​t​c​h​?​v​=​F​W​D​x​p​2​w​h​Uxg